Close

Økonomi
Økonomi er viktig for de fleste, så det kan være greit å ha tilgang på skjema og informasjon som regulerer også dette.

Gjeldsbrev mellom private Gjeldsbrev som brukes som en lånekontrakt mellom privatpersoner. Det følger med en enkel forklaring.

Gjeldsforhandling – søknad Skjema for privatpersoner som ønsker å søke om gjeldsforhandling/gjeldsordning etter gjeldsordningsloven (Signform).

Gjeldsskjema Skjema som brukes som vedlegg til søknad om gjeldsforhandling (Signform.no).
Leasing av motorvogn Skjema som brukes ved inngåelse av særskilt leasingavtale på motorvogn (Signform.no).

Låneavtale – Familie Denne låneavtalen kan brukes ved lån mellom familiemedlemmer. For eksempel barn som låner penger av foreldrene.

Salgspant i motorvogn Skjema som brukes ved registrering av salgspant i registrert motorvogn (Signform.no).
Følg oss på Facebook!