Close

Gjennom livet

Gjennom livet familie
Det er et kjent uttrykk som heter “fra vugge til grav”. Helt fra man blir født er der er skjema og avtaler som skal fylles ut i forskjellige sammenhenger, og slik fortsetter det livet gjennom. En del er frivillig, slik som et testamente eller en samboerkontrakt, mens andre igjen er obligatoriske og lovpålagt. Vi har her satt opp en samling av skjema, avtaler og kontrakter fra  livets forskjellige faser.

Erklæring fra brudefolkene Skjema som brukes for å gi erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene (Signform.no).
Erklæring om skifte Skjema som brukes for å gi erklæring om skifte etter ekteskapsloven §8 (Signform.no).

Ektepakt – mann/kvinne Skjema som brukes ved inngåelse av ektepakt mellom to av ulikt kjønn (Brønnøysundregistrene).

Ektepakt – kjønnsnøytral Skjema som brukes ved inngåelse av kjønnsnøytral ektepakt (Brønnøysundregistrene).

Ektepakt – registrerte partnere Skjema som brukes ved inngåelse av ektepakt mellom registrerte partnere (Brønnøysundregistrene).

Flyttekontrakt Dette er en standard flyttekontrakt som brukes mellom partene ved flytting av privatinnbo eller kontorinnbo (dinside.no). Her er også et par andre avtaler som kan brukes som utgangspunkt. Flyttekontrakt 1 og flyttekontrakt 2.

Samværsavtale Avtaleformular fra samværsavtalen.no for oppsett av en samværsavtale for barn når foreldrene flytter hver for seg. Du kan også finne en kjønnsnøytral avtale her.

Samboerkontrakt Her finner du Gratis Rettshjelp sin samboerkontrakt inkludert testamente. Det følger også med en grundig veiledning til utfylling.

Samboerkontrakt Når dere flytter sammen kan det være fort å glemme, eller man vil ikke tenke på, at noe kanskje en dag kan gå galt. Men det er viktig å tenke gjennom en del ting og få satt det ned i en kontrakt. Da har man klare regler hvis noe skulle skje i fremtiden. (gjensidige.no)
Separasjon – søknad Skjema for søknad om separasjon når en eller begge ønsker å avbryte forholdet. Benyttes for både ekteskap og registrert partnerskap (Signform.no).

Skilsmisse – søknad etter separasjon Skjema som brukes når en eller begge ønsker skilsmisse etter separasjon i minst ett år. Benyttes for både ekteskap og registrert partnerskap (Signform.no).

Skilsmisse – etter samlivsbrudd i to år Skjema som skal brukes når en eller begge ønsker å kreve skilsmisse etter to års samlivsbrudd. Benyttes for både ekteskap og registrert partnerskap (Signform.no).

Testament – Ferdig skjema Ferdig skjema for testament klar til utfylling. Det inneholder alle lovens formkrav som skal være i et testament. Herunder også vitneserklæringer.(dnb.no).

Følg oss på Facebook!