Close

Leie

Kontrakter for leie
Skal du inn på leiemarkedet som leietaker eller utleier er det viktig med formelle avtaler og kontrakter. I dag er det nesten ubegrenset hva man kan leie selv eller leie ut til andre. Vi leier alt fra hus og leiligheter til båter og jaktrettigheter. Som i andre situasjoner hvor det inngås avtaler mellom to parter er det også her viktig med gode kontrakter, skjema og avtaleformular. Her finner du både kontrakter, avtaler og skjema som hjelper deg på leiemarkedet.

Husleiekontrakt Kontrakt som brukes ved leie og utleie av bolig (Forbrukerrådet).
Regler i husleieforhold Tillegg til kontrakt om leie og utleie av bolig. Regler som er med på å regulere leieforholdet (Forbrukerrådet).

Tilbakeleveringsskjema Skjema for tilbakelevering av bolig når leie og utleie opphører (Forbrukerrådet).

Overtakelse og inventarliste Skjema for overtakelse av bolig ved leie og utleie samt inventarliste (Forbrukerrådet).

Leieavtale – næringseiendom Kontrakt for avtale om leie av næringseiendom mellom næringsdrivende (altinn.no)

Leie av fritidsbolig Forslag til kontrakt som kan brukes til leie og utleie av fritidsbolig/hytte (Klikk.no)
Kontrakt for leie av jord Dette er en kontrakt som kan brukes ved leie av jord (gardsdrift.no).

Leie av småviltjakt Kontrakt for leie av småviltjakt (Nordstul).

Leie av storviltjakt Kontrakt som kan brukes ved leie av hjorteviltjakt og eventuelt også hytte (Nordstul).

Kontrakt for leie av fritidsbåt Dette er en kontrakt som kan brukes ved leie av fritidsbåt mellom privatpersoner (dinside.no).

Følg oss på Facebook!