Close

Eiendom & Tjenester

Eiendom og tjenester
Samling av kontrakter og avtaler i forbindelse med eiendom og tjenesteyting. Når du skal kjøpe tjenester av for eksempel malere, elektrikere eller rørleggere er det like viktig med klare avtaler som det er ved annet kjøp og salg.

Hjemmelsoverføring – borettslagsandel Kontrakt for overdragelse av borettslagsandel (Kartverket).

Kontrakt for kjøp og salg av fast eiendom Kontrakt for kjøp og salg av hus, eierseksjon eller hytte mellom private (Forbrukerrådet).

Kontrakt for kjøp og salg av håndverkertjenester Kontrakt som brukes i forbindelse med bestilling av alle håndverkertjenester (Forbrukerrådet).

Kontrakt for tomtefeste Kontrakt for bruk ved tomtefeste (Kartverket).
Følg oss på Facebook!