Close

Diverse kjøpskontrakter

Kjøp og salg av husdyr
Her finner du diverse kontrakter og skjema som angår kjøp og salg men ikke passer inn i de andre kategoriene.

Kontrakt for kjøp og salg av ting mellom privatpersoner Dette er en kontrakt som kan brukes ved salg og kjøp av ting mellom privatpersoner (Forbrukerrådet).

Kontrakt for kjøp og salg av husdyr Kontrakt for bruk ved kjøp og salg av husdyr (Forbrukerrådet).
Følg oss på Facebook!