Close

18. februar 2015

Jussformidlingen bistår alle klienter gratis

Jussformidlingen bistår alle gratis
Jussformidlingen ble startet i 1972 og er i dag 22 saksbehandlere som hjelper rundt 5000 personer med juridiske problemstillinger. Jussformidlingen er en uavhengig organisasjon som bistår alle privatpersoner med gratis rettshjelp.(Privatpersoner er mennesker som ikke opptrer i næringsvirksomhet med sitt juridiske problem samt organisasjoner og sammenslutninger (juridisk person) på opptil syv personer)

 

Gratis rettshjelp formidles enten muntlig eller skriftlig, og de bistår klientene sine med både partsrepresentasjon og juridiske utredninger. Dette innebærer at man i tillegg til partsrepresentasjon kan få bistand av Jussformidlingen selv om det ikke foreligger en konkret tvist, og man bare lurer på sin juridiske stilling.

Alt arbeid Jussformidlingen gjør for våre klienter er GRATIS. Dette innebærer at klientene aldri betaler Jussformidlingen for bistand. Jussformidlingen behandler ikke saker innen strafferett, barnefordelingsrett, pasientskadeerstatningsrett, odelsrett eller saker som handler om skatte- og avgiftsplanlegging.Jussformidlingen behandler utover det ovennevnte stort sett alle andre juridiske områder. Klassiske saker for Jussformidlingen er oppretting av testamente, og innkreving av irregulære depositum fra utleier i et husleieforhold. Ellers har de også behandlet rettsområder som:

Jussformidlingen er organisert i tre egne undergrupper, Rettspolitisk utvalg, arkedsgruppen og Rettshjelpergruppen. Fordelingen gjør at de til en hver tid skal kunne operere med med å holde seg oppdatert på rettspolitiske emner, drive markedsføring overfor klienter og potensielt nye saksbehandlere samt å drive med rettsinformatikk i tillegg til saksbehandlingen.

Saksbehandlerne hos Jussformidlingen er studenter i sluttfasen av sin utdanning. På denne måten får de verdifull erfaring samtidig som de hjelper sine klienter uten vederlag. Studentene utfører et kvalitativt godt arbeide som anerkjennes og blir møtt med respekt blant profesjonens øvrige aktører.

Kontorene ligger i Bergen, men de påtar seg saker fra hele landet, og privatpersoner som beskrevet over kan få hjelp uavhengig av personlig lønnsinntekt og formue. Jussformidlingen har som motto og alltid forsøke å finne en fredelig løsning. Nettsidene finner du her.

2 Comments on “Jussformidlingen bistår alle klienter gratis

Anne-Britt Haugen
4. mai 2015 at 18:00

Prøver å finne en gratis standard samboerkontrakt i world dokument jeg kan laste ned å bruke, har dere det?

Svar
admin
8. mai 2015 at 06:20

Hei Anne-Britt
Du finner 2 gratis samboerkontrakter på siden Gjennom livet. Håper du kan bruke en av dem.

Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Følg oss på Facebook!