Close

Starte AS

Hvordan starte as
Om du går med planer om å starte AS, eller om du allerede har bestemt deg for å starte AS, er det ingen grunn til å betale unødvendig for å få dette gjort. Vi her på Gratiskontrakt har nettopp selv gjennomført prosessen med å starte AS selv uten noen hjelp fra andre. Det er utrolig enkelt og alle verktøyene ligger klart for deg på Altinn.no. Det er ingen grunn til å kaste bort penger på å betale andre rundt 2.000,- kroner eller mer pluss mva for å gjøre dette. Vi skal her vise deg hvordan du enkelt på egenhånd kan starte AS helt gratis.

Tenk gjennom dette før du skal starte AS

Det er et par ting du må tenke gjennom før du begynner prosessen med å starte AS. For eksempel må du velge hvilken bankforbindelse du skal benytte. Selv valgte vi å benytte DNB siden de har noen utrolig bra nettsider for nyetablerere. Her finner du informasjon om det meste du trenger å vite, samt at du kan kontakte dem både på telefon og pr. mail for å få råd og informasjon gjennom prosessen. Du finner informasjon og kan få gratis veiledning til både planlegging, forretningsplan, registrering, budsjettering og så videre. Videre må du bestemme deg for hvor mye aksjekapital du skal skyte inn i det nye selskapet. For skal du starte AS så kreves minimum 30.000,- kroner i aksjekapital. Hvor mye du bør skyte inn avhenger litt av hva du skal drive med i selskapet og hvor mye egenkapital for eksempel banken krever for at du skal få lån og kassekreditt. Men igjen, dette kan du få gratis veiledning til via nettsidene til DNB.
Du må også avgjøre om selskapet skal ha revisor til å revidere regnskapene. Dette finnes det regler for. Et av kravene for å velge bort revisor når du skal starte AS er at omsetningen er under 5 millioner. Du kan lese mer om kravene her hos Altinn. Revisjon av regnskapet er forholdsvis dyrt, så hvis du ikke er pliktig til å gjøre dette så anbefaler vi å velge dette bort. I hvert fall i starten. Så må du ta stilling til om du trenger en regnskapsfører. Hvis du her behov for dette må du ta kontakt med en som er autorisert for å avtale oppdraget, for dette er et punkt du da eventuelt på fylle inn i registreringen på Altinn. Det finnes mange gode og enkle online regnskapsprogram på nett som er så enkle å bruke at de fleste kan klare dette selv. Et av disse alternativene er Fiken, og et annet er Visma e-accounting. Hos Visma e-accounting kan du også inngå avtale om bistand hvis du trenger hjelp. Felles for disse programmene er at de produserer de skjema du trenger for mva-oppgave, årsoppgjør, arbeidsgiveravgift og så videre. Men føler du deg ikke kompetent til å påta deg regnskapet så er anbefalingen helt klart å gå for en regnskapsfører. Det er viktig å ikke rote til regnskapene, for da havner du fort i uføret og det ønsker du ikke.

Prosessen for å starte AS

Her skal vi gå gjennom prosessen for hvordan du går frem fra begynnelse til slutt når du skal starte AS. Først setter vi opp punktene i den rekkefølgen de bør gjennomføres. Og så forklarer vi nedenfor nærmere hvert punkt som må gjennomføres for starte AS. Vi tar utgangspunkt i at du benytter det av DNB sine tjenester i denne forbindelse. De gjør det utrolig enkelt å starte AS

  1. Bestem hvor mye aksjekapital du skal skyte inn i selskapet.
  2. Er dere flere om å starte AS må dere bli enige om eierandel og evt. lage aksjonæravtale.
  3. Bestem deg for hvilken bank du skal bruke.
  4. Avgjør om du skal benytte revisor.
  5. Ta stilling til om du skal føre regnskapet selv eller sette dette bort til andre.
  6. Gjennomfør stiftelsesmøte og utarbeid nødvendige dokumenter.
  7. Opprett bankkonto og betal inn aksjekapitalen. Få en bekreftelse fra banken på innbetalingen.
  8. Gjennomfør registreringen av selskapet på Altinn.
  9. Vent et par dager og du får tilsendt firmaattest og selskapet er klart.
Da skal vi gjennomgå prosessen med å starte AS

1. Bestem hvor mye aksjekapital du skal skyte inn. Hvis du for eksempel skal drive for deg selv på hobbybasis i begynnelsen så trenger du nok mindre finansiering enn om du skulle starte AS med ansatte og ta ut full lønn til deg selv. Ta gjerne en diskusjon med banken om dette punktet. De har erfaringen og vet hva du vil trenge, og kan gi deg råd ut i fra det.

2. Er dere flere som skal starte selskapet sammen må dere avklare eierandeler og roller dere imellom. Skal alle jobbe i selskapet eller skal noen bare investere? Hvem skal ha plass i styret og lignende. Det er også her lurt å konferere med rådgiveren i banken. Det er lurt å sette opp en aksjonæravtale og være enige før dere begynner prosessen med å starte AS.

3. Du må bestemme deg for hvilken bank du skal bruke. For enkelthets skyld har vi i denne veiledningen benyttet DNB som partner til å starte AS. Grunnen er at de tilbyr gratis hjelp og rådgivning hvis du skulle trenge det i prosessen. Du kan eventuelt skifte bank på et senere tidspunkt om du skulle ønske det.

4. Så må du avgjøre om du skal bruke revisor. Vi ser ingen grunn til å benytte seg av revisor hvis det ikke er et direkte behov for dette. Det vil bare medføre en rekke ekstra kostnader som du ikke ønsker i oppstarten. Da trenger du pengene til å komme i gang med driften. En revisor skal ofte ha 10 – 20 tusen for å revidere regnskapet.

5. Skal du føre regnskapet selv, eller skal du få et regnskapsbyrå til å gjøre dette? Det er ingen krav til at du skal ha en ekstern regnskapsfører til selskapet så lenge du klarer å å få det riktig utført. Men skulle du velge andre til å ta dette for deg, er det viktig at du velger en som er autorisert. Men igjen så er dette også et pengespørsmål. Har du anledning til å føre ditt eget regnskap så sparer du masse penger. Det går fort med 10 – 30 tusen i regnskapsføring, alt etter hvor mange transaksjoner du har.

6. Gjennomfør stiftelsesmøte for å starte AS.

På stiftelsesmøtet setter du opp alle dokumenter som skal brukes i registrerings prosessen når du skal starte AS. Hvis du velger å ha revisor må du få en bekreftelse fra revisor om at han påtar seg oppdaget. Det samme gjelder hvis du skal ha et regnskapsbyrå til å føre regnskapet. Hvis du velger å ikke bruke revisor må du lage et styrevedtak på dette etter fullmakt fra generalforsamlingen. Det kan høres vanskelig ut, men det er veldig enkelt og vi skal gi deg ferdige maler å bruke her. Vi tar i eksempelet utgangspunkt i at du er alene om å starte selskapet. Nedenfor finner du dokumentene som ble brukt når vi skulle starte AS. Hvis du fyller dem ut slik som de er, men skifter ut alt i rødt slik at det passe for dine forhold, så vil de uten problemer gå gjennom både hos banken og registreringen i Altinn. Vi har også tatt som forutsetning at det er selskapet selv etter stiftelsen som skal betale gebyret.

Signer alle papirer og skann dem slik at de kan sendes via mail eller lastes opp på nettet ved behov.

7. Opprett bankkonto og betal inn aksjekapitalen. Når du har skannet alle dokumentene så kan du gå inn på DNB sine nettsider og starte opprettelsen av bankkontoen. Du følger enkelt veiledningen på denne siden her. Når dette er gjort vil du bli kontaktet av banken når kontoen er klar for innbetaling av aksjekapitalen. Når du har betalt inn aksjekapitalen må du få en bekreftelse fra banken på at innbetalingen er foretatt. Denne må du bruke når du skal registrere deg på Altinn.

8. Registrer selskapet på Altinn. Du går til denne siden og fyller ut samordnet registermelding. Husk å ha klare følgende dokumenter: «Stiftelsesdokument starte as», Vedtekter starte as», Styremøteprotokoll starte as» og bekreftelsen fra banken på at aksjekapitalen er innbetalt. Nå følger du bare veiledningen i skjemaet mens du fyller det ut. Lurer du på noe kan du klikke på spørsmålstegnet ved hvert punkt, så får du en forklaring. Du kan også ringe til Altinn eller banken for å få veiledning gjennom prosessen. Skjemaet for å starte AS blir ikke godkjent før alt er korrekt utfylt. Du vil da få beskjed om hva som er veil og mangler. Du går enkelt tilbake til posten og fyller ut dette. Etter registreringen vil du få tilsendt en mail og bli bedt om å signere i altinn. Fullfør signeringen for å starte as og du er klar.

9. Nå venter du et par dager på behandlingen før du får svar. Etter all sannsynlighet har det godt i orden og du får tilsendt firmaattest og nødvendige papirer og informasjon. Husk å kontakte banken igjen for å opplyse om organisasjonsnummeret til din nye bedrift. De trenger dette for å kunne ferdigstille kontoen din.

Da er du ferdig med å starte AS, og du har med en egeninnsats på rundt en times tid spart flere tusen kroner.

Lykke til!

Følg oss på Facebook!