Close

Eiendom

Kontrakt for kjøp og salg av eiendom
Det finnes vel knapt viktigere situasjoner i livet enn når man skal kjøpe eller selge eiendom. Det er kompliserte og ofte tidkrevende prosesser man må gjennom, og det innbefatter store summer for de fleste av oss. For å senke omkostningene velger mange å gjennomføre salgsprosessen selv. I den forbindelse er det viktig med tilgang på dokumentene som trengs. Vi har derfor samlet skjøte, skjema og kontrakter på denne siden for å hjelpe deg.

Arealoverføring Skjema som brukes ved arealoverføring mellom to eiendommer som har forskjellige eiere (Kartverket).

Arv og skifte Hjemmelserklæring/skjema for bruk ved arv, skifte og uskifte av fast eiendom og borettslagsandel (Kartverket).

Erklæring om rettighet Skjema som brukes for å tinglyse begrensede rettigheter og servitutter som veiretter, forkjøpsrett osv (Kartverket).

Festekontrakt Kontrakt som brukes ved feste av tomt (Kartverket).

Fordeling av sameieandeler ved seksjonering Skjema som brukes ved fordeling av seksjoner mellom sameiere i forbindelse med seksjonering av eiendom (Kartverket).

Hjemmelsoverføring – borettslagsandel Skjema som brukes når det skal overføres hjemmel til andel i borettslag (Kartverket).
Pantedokument borettslagsandeler Skjema som brukes ved tinglysing av pant i borettslagsandeler (Kartverket).

Pantedokument fast eiendom Skjema som brukes ved tinglysing av pant i fast eiendom (Kartverket).

Skjøte Skjøte/skjema for bruk ved kjøp/salg/overføring av fast eiendom (Kartverket).

Tinglysing av andeler i borettslag Skjema som brukes ved tinglysing av andeler i borettslag (Kartverket).

Følg oss på Facebook!