Close

Offentlig informasjon

Kort om Mattilsynet

Kort om Mattilsynet

Mattilsynet er et offentlig landsdekkende organ som driver tilsyn med folkehelse, plantehelse dyrehelse og lignende. På nettsidene finner du råd i forhold til mathelse og informasjon om regelverk og skjema som benyttes av bransjen. Mattilsynet driver også nettstedene matportalen.no, matvaretabellen.no, kostholdsplanleggeren.no og nøkkelhullsmerket.no. Alle disse er sider med nyttig informasjon for vanlige folk om helse […]

Read More

Brønnøysundregistrene innbefatter en rekke registre

Brønnøysundregistrene består av flere forskjellige registre

Brønnøysundregistrene er en etat som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, men driver også register og tjenester for en rekke andre departement. Etatens oppgave er å tilrettelegge for publikums tilgang til informasjonen i registrene, samt å sørge for enkel flyt av data mellom de offentlige instanser.   Brønnøysundregistrene innbefatter en rekke registre av både privat og […]

Read More
Følg oss på Facebook!