Close

Juridisk bistand

Leieboerforeningen sikrer leietaker

Leieboerforeningen sikrer leietakeren

Leieboerforeningen er en ikke-kommersiell medlems- og interesseorganisasjon for leieboere stiftet i 1933. Foreningen har ca. 4 000 medlemmer over hele landet, hvorav halvparten bosatt i Oslo og Akershus. Foreningen utfører også en del ulike prosjektoppdrag – hovedsakelig for offentlige myndigheter.  Foreningen har 11 fast ansatte – de fleste i juridisk avdeling. Leieboerforeningen er en uavhengig, […]

Read More

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

Juridisk rådgivning for kvinner

JURK står for «Juridisk rådgivning for kvinner» og er et rettshjelptiltak som hovedsakelig er drevet av 20 aktive jusstudenter i tillegg til daglig leder og fagrådgiver som er jurister. JURK tilbyr tilpasset hjelp til selvhjelp for kvinner med udekket rettshjelpsbehov, gjennom rettsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker. JURK skal bidra til at alle kvinner […]

Read More

Jussformidlingen bistår alle klienter gratis

Jussformidlingen bistår alle gratis

Jussformidlingen ble startet i 1972 og er i dag 22 saksbehandlere som hjelper rundt 5000 personer med juridiske problemstillinger. Jussformidlingen er en uavhengig organisasjon som bistår alle privatpersoner med gratis rettshjelp.(Privatpersoner er mennesker som ikke opptrer i næringsvirksomhet med sitt juridiske problem samt organisasjoner og sammenslutninger (juridisk person) på opptil syv personer)   Gratis rettshjelp […]

Read More

Jushjelpa i Midt-Norge er et av fem nasjonale rettshjelpstiltak

Jushjelpa i Midt-Norge

Jushjelpa i Midt-Norge er et av fem nasjonale rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. Jushjelpa i Midt-Norge, daværende Student Jus Hjelpa ble etablert i 1991. Tiltaket ble igangsatt ved hjelp av studentsamskipnaden i Trondheim etter initiativ fra jusstudentene. I den første tiden var det 5 studenter som jobbet hos Student Jus Hjelpa. I løpet av det […]

Read More
Følg oss på Facebook!