Close

Oppstart

Oppstart av bedrift
Ved oppstart av nytt selskap skal man fylle ut skjema som sendes inn til det offentlige. I tillegg er det ofte aktuelt å tegne avtaler mellom eierne som regulerer forholdet dem imellom. Selv om man er enige der og da, så kan det være greit å ha en avtale seg imellom hvis det på et senere tidspunkt skulle oppstå uenighet.

Aksjeeierbok (AS/ASA) Skjema for bruk ved oppretting av aksjeeierbok. Dette er et skjema som styret uten opphold skal fylles ut når selskapet er stiftet (altinn.no).
Aksjonæravtale (AS) Skjema som settes opp for å regulere en rekke forhold mellom aksjonærene i et aksjeselskap (virkepluss.no).

Kompanjongavtale (DA/ANS) Skjema for å sette opp en avtale mellom deltakerne i selskapsformene DA – Delt Ansvar og ANS – Ansvarlig Selskap (altinn.no).

Samordnet registermelding Skjema for elektronisk registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, MVA registeret, NAV og andre tilknyttede registre. Skjemaet fylles direkte ut på nett, og er et skjema for registrering av nye og endring av eksisterende foretak (altinn.no).

Selskapsavtale (ANS) Skjema for oppretting av selskapsavtale mellom deltakere som skal delta i et Ansvarlig Selskap (altinn.no).
Selskapsavtale (DA) Skjema for oppretting av selskapsavtale mellom deltakere i et selskap med Delt Ansvar (altinn.no).

Stiftelsesdokument (AS/ASA) Skjema som fylles ut ved stiftelse av aksjeselskap. Skjemaet må utarbeides før aksjeselskapet kan registreres offisielt (altinn.no).

Følg oss på Facebook!