Close

Avvikling

Avvikling av bedrift
Når en bedrift skal avsluttes eller i verste fall går konkurs, skal der fylles ut papirer som sendes inn til det offentlige. Dette kan være en tøff opplevelse for både ansatte og ledelse. I linkene vi har lagt til nedenfor finner du informasjonen du trenger for å ivareta dine plikter ved opphør/avvikling.

Konkurs Informasjon om og regler rundt konkurs. Det er forskjellige regler for Aksjeselskaper og andre selskapsformer, og her får du en innføring i og linker til skjema og annen informasjon som er viktig i denne sammenheng (altinn.no).

Sletting fra merverdiavgiftsregisteret Her finner du informasjon om hvordan du sletter selskapet fra merverdiavgiftsregisteret (altinn.no).

Sletting og opphør Informasjon om regler og fremgangsmåter når et selskap skal avvikles eller slettes (altinn.no).

Sletting, opphør og avvikling I dette dokumentet finner du informasjon om fremgangsmåten og reglene i forbindelse med opphør og avvikling av forskjellige foretaksformer (altinn.no).
Følg oss på Facebook!