Close

Skal du kjøpe bil?

Finn kontrakt her
Kontrakt for kjøp av bil

Skal du kjøpe bolig?

Finn kontrakt her
Kontrakt for kjøp av hus

Starte egen bedrift?

Finn skjemaene her
Skjema for å start av bedrift

Gratis juridisk informasjon og dokumenterHåndrtykk avtale
Gratis kontrakter, avtaler, skjema og informasjon

Gratiskontrakt samler og publiserer gratis kontrakter, avtaler, skjema og lignende dokumenter. Vårt mål er å gjøre mest mulig av slik juridisk informasjon gratis tilgjengelig.


Leiekontrakt

Når du skal inn på leiemarkedet, enten det gjelder bolig, hytte, båt eller annet, er det viktig med en kontrakt. Vi har samlet kontraktene du trenger her.

Finn kontrakter her
Samboerkontrakt

Etter som du går gjennomlivet kommer du i situasjoner som kan kreve bruk av kontrakter og avtaler. For eksempel en samboerkontrakt.

Finn kontrakter her
Starte egen bedrift

Går du med tanker om å starte din egen bedrift og lurer på hva hvordan du skal komme i gang? Her finner du kontrakter, skjema og informasjon.

Finn kontrakter og skjema her
Kontrakter for kjøp og salg

Når du skal kjøpe eller selge eiendom, varer, tjenester eller annet er det viktig å bruke en kontrakt for å sikre rettighetene mellom kjøper og selger.

Finn kontrakt her

Våre gratis anbefalingerSøk i Gratis Rettshjelp

Finn ut hvordan du gjør søk i informasjonsbasen til Gratis Rettshjelp

Les mer
Les Bloggen

Les vår samling av nyttige artikler om gratis juridisk informasjon

Les bloggen
Gratis saksvurdering

Nå kan du sende inn og få utført gratis saksvurdering hos JuridiskBistand.no

Finn ut mer

Kort om hva en kontrakt er og reglene rundt den

En kontrakt er en avtale mellom en eller flere parter som legger til grunn en eller flere forpliktelser. En muntlig avtale er like bindene som en skriftlig. Dette er nedfelt i Kong Christian Den Femtis Norske Lov. Her fremgår det også at hva man avtaler i en kontrakt er bindene og må overholdes. Det er imidlertid i senere tid gjort enkelte tilpasninger i lovverket for å unngå at en kontrakt skal kunne bryte med samfunnsmessige prinsipper. Det er også gjort begrensninger for å unngå at den ene part som er overlegen ressursmessig skal kunne utnytte en svakere part til sin fordel.

Selv om en muntlig avtale er sidestilt med en skriftlig, vil det naturlig nok være vanskeligere å kunne fremlegge bevis om det skulle oppstå en uenighet. Derfor er det anbefalt at man alltid inngår en skriftlig kontrakt når noe skal avtales. Man står i utgangspunktet fritt til å avtale innholdet og vilkårene så lenge disse ikke strider mot gjeldende lover og regler.

Enkelte forhold har gjort at man i mange tilfeller har valgt å standardisere formularene som brukes. Det finnes ofte et lovverk som regulerer forhold rundt en avtaleinngåelse. For eksempel har vi husleieloven som regulerer leieforhold, arbeidsmiljøloven og tariffavtaler som regulerer arbeidsforhold. Derfor er det en del punkter som må være med i en kontrakt som benyttes til slike avtaler.

Alle formularer du finner her på disse sidene er hentet utelukkende fra kilder som er seriøse aktører i markedet. Vi prøver så langt vi kan å linke til formularer som automatisk oppdateres om lovverket skulle endres. Hvis du leter etter en kontrakt og ikke finner den hos oss, setter vi pris på om du tar kontakt slik at vi kan komplettere skjemabasen vår.

Følg oss på Facebook!